Verduistering

Van oudsher worden verduisteringschermen gebruikt voor verlenging van de nacht bij bepaalde teelten. Bovendien zijn verduisteringschermen nuttig voor het beperken van de energiekosten. SchermNed loopt voorop in verduisteringstechniek in de kas. Duister is bij ons echt duister, het doek vangt meer dan 99,9% van het licht. Twee doeklagen zorgen hiervoor. Met de Twinrolschermen is het mogelijk de kas op te splitsen in meerdere afdelingen. Bij SchermNed is veel mogelijk: van verborgen schermpakketten tot complete verduistering.

Verduisteringscherm

  • voldoet aan wet- en regelgeving voor lichtuitstoot
  • speelt met licht bij verschillende afdelingen
  • bespaart energie